04 Nis

Güzel Kelimeler Sözlüğü

Güzel Kelimeler Sözlüğü’nde güzel kelimeler aranır, güzel kelimeler bulunur. Örnek: Şu kelimeleri aradığınızda, bakın neler çıkıyor? Can, Saygı, Sevgi, Kültür, Ahlak, Çocuk, Anlayış, İnsan, Hak, Hatır, Bahçe, Dost, Güzel, Eğitim, Doğru veya aklınıza ne düşerse…

All | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z
There are 15 names in this directory beginning with the letter O.
Okuma saati
 • Zamanın okumaya ayrılan belli bir bölümü, okuma vakti.

Okuma vakti
 • Okuma saati.

Olgun
 • Yenecek duruma gelmiş (meyve).
 • Bilgi, görgü ve hoşgörüsü gereği kadar gelişmiş, ağırbaşlı (kimse), kâmil.
 • Büyüme ve gelişmesini tamamlayarak ergin evreye ulaşmış. Matür.

Olgunlaşmak
 • Meyve olgun duruma gelmek.
 • İnsanın bilgi, görgü ve hoşgörüsü gereği kadar gelişmiş olmak.
 • Kemâle ermek.

Omuzlamak
 • Omzuna almak.
 • Omzuyla dayayıp itmek.
 • Destek vermek.
 • Bir iş veya görevi yüklenmek, sorumluluk almak.

Onay
 • Uygun bulma, tasdik, icazet, izin.
 • Kabul etme, destek verme.

Onur
 • İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, şeref, öz saygı, haysiyet, izzetinefis.
 • Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, şeref, itibar.

Onurlu
 • Onuru olan veya onurunu üstün tutan, şerefli, gururlu.
 • Şerefli kimse.

Optimum
 • En uygun, en elverişli.
 • Uygun değer.
 • Bir organizmanın tam gelişmesi için en uygun bir seri çevre faktörü.
 • En iyi cevabın elde edildiği nokta.
 • En elverişli durum (sıcaklık, nem, ışık vb.).
 • (Lat. optimus = en iyi) Bir organizmanın gelişmesi ya da çoğalması için en uygun olan şartlar (ışık, ısı, yaşlılık, besin vb.)

Orta yol
 • Uçlarda bulunmayan, aşırılıktan uzak, genel kabul gören yol, yöntem, düşünüş, tutum veya davranış.

Ortak dil
 • Ana dilleri veya lehçeleri farklı topluluklar arasında anlaşmayı sağlayan dil.
 • Bir dilin lehçe ya da ağızlarından birinin yaygınlaşarak ülkenin ortak dili durumuna gelmiş biçimi.
 • Bir ülkede konuşulan lehçe ve ağızlar içinde yaygınlaşarak hâkim duruma geçen, ortak yazı ve edebiyat dili olarak kullanılan dil. Türkiye Türkçesinin ortak dili İstanbul ağzı üzerine kurulmuştur.

Ortak payda
 • Asgari müşterek.
 • Osmanlıca: mahrec-i müşterek.

Oy birliği
 • Bir görüş, kanaat ya da yargının herkesçe paylaşılması, ortaklaşa benimsenmesi durumu.

Oydaş
 • Aynı düşüncede, aynı inançta olan, aynı düşünceyi savunanlardan her biri, düşündeş, fikirdeş.

Ozan
 • Şair
 • Sazla ya da sazsız ezgiler ve şiirler söyleyen kişi.
 • Eski Oğuzlarda Oğuz destanlarını okuyan saz şairi.
 • Deyişler yazarak, koşuklar dizerek duygu, imge, beğenilerimizi güzel, tatlı anlatışlarla dile getiren sanatçı.
 • Halk şairi, saz şairi, toplantılarda saz ile şiir söyleyen kimse.
 • Şiir yazan, şair.
 • Halk şairi.