04 Nis

Güzel Kelimeler Sözlüğü

Güzel Kelimeler Sözlüğü’nde güzel kelimeler aranır, güzel kelimeler bulunur. Örnek: Şu kelimeleri aradığınızda, bakın neler çıkıyor? Can, Saygı, Sevgi, Kültür, Ahlak, Çocuk, Anlayış, İnsan, Hak, Hatır, Bahçe, Dost, Güzel, Eğitim, Doğru veya aklınıza ne düşerse…

All | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z
There are 13 names in this directory beginning with the letter L.
Lalezar
 • Yardım amacıyla karşılıksız verilen şey.

Lâtife
 • Şaka.
 • Yumuşak, hoş, güzel, sevimli.
 • Güldüren, tuhaf ve güzel söz, şaka.

Lir
 • Kaynağı mitolojik çağlara dayanan kirişli bir çalgı.

Lirik
 • Çok etkili, coşkun, genellikle kişisel duyguları dile getiren edebiyat.
 • Coşkun, ilhamla dolu.
 • Eski Yunan edebiyatında lir eşliğinde söylenen (şiir).
 • Bu türde yazan şair.

Lisanıhâl
 • Hâl diliyle, davranışla düşünce ve istenileni anlatma.

Lisanımünasip
 • Karşısındakinin kolayca anlayabileceği dil ve üslup.

Liyakat
 • Bir kimsenin, kendisine iş verilmeye uygunluk, yaraşırlık durumu, değim.
 • Kifayet.
 • Erdem

Liyakat sahibi
 • Başarılı, erdemli, yetenekli (kimse).

Logos
 • Söz.
 • Evrensel Akıl.
 • (Yun. legein = söylemek, konuşmak) Yunanca'daki ilk anlamı söz, sonradan düşünce, kavram, us, anlam, evren yasası anlamlarını da almış, Herakleitos'tan beri felsefenin temel kavramlarından biri olmuştur. 1. Söz, anlamlı söz; sözün anlamı. 2. (Mantıksal olarak) a. Deyiş. b. Kavram, c. (Platon ve Aristoteles'ten beri) Bir şeyi anlaşılır kılan mantıksal temel. d. Mantıksal olanın birliği e. Bilim ilkesi. 3. (Ruhbilimsel olarak) a. (Yunan felsefesinde) İnsan ruhunun usla ilgili bölümü, b. (Yeni insanbilimde) Yaşamın bilinçsiz güçlerinin karşısında etkin bilinç ilkesi. 4-(Fizikötesinde Herkakleitos ve Stoa'dan beri) Evren usu, evren yasası. 5. (Tanrıbilimsel olarak) a. Tanrı sözü. b. (Hellenizm felsefesinde) Tanrı ve evren arasındaki aracı. c. (Augustinus'tan beri) Her bilgiyi olanaklı kılan Tanrısal ışık; bilgi kaynağı.

Lokman hekim
 • Lokman veya Lokman Hekim, dini kaynaklarda ve halk efsanelerinde bahsi geçen, hikmet sahibi olduğuna inanılan kişi.
 • Tadı güzel olan şeyler için kullanılan Lokman hekimin ye dediği deyiminde geçen bir söz.

Lunapark
 • Türlü eğlence ve oyun kuruluşları bulunan alan.

Lütuf
 • Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik, yardım, ihsan, inayet, atıfet.
 • İyilik, güzellik, hoşluk.
 • Bağış, ihsan.

Lütufkâr
 • İyiliksever, kibar, iyilik eden.