04 Nis

Güzel Kelimeler Sözlüğü

Güzel Kelimeler Sözlüğü’nde güzel kelimeler aranır, güzel kelimeler bulunur. Örnek: Şu kelimeleri aradığınızda, bakın neler çıkıyor? Can, Saygı, Sevgi, Kültür, Ahlak, Çocuk, Anlayış, İnsan, Hak, Hatır, Bahçe, Dost, Güzel, Eğitim, Doğru veya aklınıza ne düşerse…

All | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z
There are 72 names in this directory beginning with the letter G.
Gaffar
 • Kullarının günahlarını affeden.
 • Çok bağışlayıcı, bağışlayan.
 • Allah'ın sıfatlarındandır.

Gafur
 • Allah'ın adlarındandır.
 • Çok bağışlayıcı, merhamet eden ve bağışlayan.

Gani gönüllü
 • Cömert, eli açık (kimse).

Gariban
 • Kimsesiz, zavallı, garip.

Garip
 • Kimsesiz, zavallı.
 • Yabancı, gurbette yaşayan, elgin.
 • Dokunaklı, hüzün veren.
 • Krizantem çiçeği.
 • Acayip.
 • Şaşılacak bir şey karşısında söylenen söz.

Gaye
 • Elde edilmesi gereken, ulaşılmak istenen şey.
 • Amaç, erek, hedef.

Gayret
 • Çalışma, çaba, çalışma isteği.
 • Koruma, esirgeme, kayırma duygusu.
 • Kutsal sayılan şeylere yabancıların saldırmasını görmekten doğan dayanamama duygusu.

Gayret göstermek
 • Çaba harcamak, başarmak için çalışmak.

Gayretkeş
 • Çalışkan.
 • Yan tutan, kayıran.

Gayur
 • Gayreti olan, gayretli, çok çalışkan.

Geçim dünyası
 • Kişinin yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan şeyler bütünü.

Geçim kapısı
 • Yaşamak için gereken kazancın sağlandığı iş yeri.

Geniş gönüllü
 • Her olayı hoş karşılayan (kimse).

Geniş görüşlü
 • Konuları çok yönlü değerlendiren (kimse).

Geniş ufuklu
 • Görüşü ve bakış açısı geniş olan (kimse).

Gerçek
 • Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat.
 • Gerçeklik.
 • Doğruluk.
 • Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki, reel.
 • Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici.
 • Temel, başlıca, asıl.
 • Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan.
 • Yapay olmayan.
 • Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan.
 • Bilinçten bağımsız olarak var olan.
 • Hakikî, sahih.

Gergef
 • Üzerine kumaş gerilerek nakış işlemeye yarar, çoğu dikdörtgen biçiminde olan çerçeve.

Gizem
 • Sır
 • Aklın erişemediği veya çözülemeyen şey.
 • Duyuları aşan; usumuzun doğal durumunda, varoluşu ve özü bize kapalı, saklı kalan şey.
 • Doğaüstü inanç doğruları.

Gizemli
 • Gizem niteliğinde olan veya içinde gizem bulunan, esrarengiz.

Gıpta
 • İmrenme.

Gök kubbe
 • Gök.

Gökkuşağı
 • Ebe kuşağı, alkım.
 • Yağmurdan sonra, gökyüzünü bir uçtan bir uca saran renkli kuşak.
 • Düşmekte olan yağmur damlacıklarında güneş ışınlarının kırılıp yansımasıyla gökyüzünde oluşan yedi renkli, kemer biçimindeki görüntü, alkım, ebekuşağı, ebemkuşağı, eleğimsağma, hacılarkuşağı, meryemanakuşağı, alaimisema.
 • Osmanlıca: kavs-i kuzah, alâim-i sema

Gökyüzü
 • Atmosferin gözle görünen bölümü.
 • Sema.

Gökyüzü mavisi
 • Açık mavi.
 • İnsanın içinde ferahlık ve genişlik hissi uyandıran.

Gölge oyunu
 • Geriden ışıkla aydınlatılmış bir perde arkasında hareket ettirilen resimlerin gölgelerinden yararlanılarak oynatılan oyun.
 • Patiska bir gergi arkasında yakılan ışıktan yararlanılarak, deriden, saydam resimlerin (tasvirlerin) gergi üzerinde sopalar aracılığıyla oynatılmasından ortaya çıkan oyun. Örnek: Çin gölge oyunları ya da Karagöz.

Gonca
 • Henüz açılmamış veya açılmak üzere olan çiçek, tomurcuk.
 • Tam açılmamış çiçek, gül.

Gönlü bol
 • Yeterli imkânlardan yoksun olmasına karşın cömert, eli açık davranmak isteyen (kimse).

Gönlü tok
 • Zorunlu ihtiyaçları karşılandığında bununla yetinen, fazla mal ve para istemeyen (kimse), müstağni.

Gönlü zengin
 • Para ve malını imkânları ölçüsünde esirgemeden veren (kimse).

Gönül
 • Sevgi, istek, düşünüş, anma, hatır vb. kalpte oluşan duyguların kaynağı.
 • (Geniş anlamda) Duyguların, ruhsal kıpırdanmaların, iç çabaların taşıyıcısı. 2. (Gizemcilikte) Kişiyi Tanrı'yla, insanla ve dünyayla içten bir ilişki içine koyan, ruhun derinliklerindeki güç. 3. Duygu bağlılığı yetisi: duygunun bağlılık, birliktelik duyuran kavrayıcılığı.
 • Yürekte varsayılan sevgi, istek gibi duyguların kaynağı.

Gönül bağı
 • Sevgi bağı, duygusal ilişki.

Gönül birliği
 • Duygusal anlaşma.

Gönül borcu
 • Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, minnet, minnettarlık, şükran.

Gönül eri
 • Hoşgörüsü geniş, açık yürekli, güvenilir kimse, rint, ehlidil.
 • Temiz yürekli, ehl-i dil.

Gönüllü
 • Bir işi yapmayı hiçbir yükümlülüğü yokken isteyerek üstlenen:
 • Çok istekli.
 • Seven kimse veya sevgili.
 • Kendi isteği ile asker olan kimse.
 • Bir araştırmaya görüşmeci olarak katılmaya istekli olan ancak özellikleri yeterince denetlenmediği durumlarda önemli yanlılıklara yol açabilecek işmen.
 • Cesur.
 • Gönüle, cana yakın, muteber, hatırlı, şerefli.

Görgü
 • Bir toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik davranışları, terbiye.
 • Bir kimsenin, yaşayarak ve deneyerek elde ettiği birikim, deneyim.
 • Görmüş olma durumu.

Görgülü
 • Görgüsü olan.

Göz hakkı
 • Görüldüğünde imrenilebilecek yiyeceklerden, görenlere verilen pay.

Göz nuru
 • Yoğun bir emek sonucu ortaya çıkan iş.
 • İyi bir iş ortaya çıkarmak için yapılan emek.

Gözü pek
  Gözü kara.
 • Korkusuz, yürekli, cesur.

Gözyaşı
 • Gözyaşı bezlerinin salgıladığı, bazı etkilerle akan duru sıvı damlacıklarından her biri, yaş.

Güç
 • Takat.
 • Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabilme veya bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet: Zihin gücü. Yaşama gücü.
 • Bir olaya yol açan her türlü hareket, kuvvet, takat.
 • Sınırsız, mutlak nitelik: Tanrı'nın gücü.
 • Büyük etkinliği ve önemi olan nitelik:Paranın gücü.
 • Bir cihazın, bir mekanizmanın iş yapabilme niteliği: Motorun gücü.
 • Siyasi, ekonomik, askerî vb. bakımlardan etki ve önemi büyük olan devlet, devletler topluluğu: Güçler dengesi.
 • Bir ulus, bir ordu vb.nin ekonomik, endüstriyel ve askerî potansiyeli: İnsan gücü.
 • Bir toprağın verimlilik yeteneği.
 • Yeterliliğini ve güvenilirliğini kanıtlamış kimse.
 • Bir akarsuyun aşındırma ve taşıma yeteneği.
 • İş yapma hızı; birim zamanda yapılan iş.
 • Görsel bir aygıtın ayrıntıları seçme yeteneği.
 • Birim zamana düşen iş birimleriyle ölçülen iş yapma oranı.
 • Vatla ölçülen iş yapma oranı; elektrik gücü (1 vatlık bir güç, saniyede 1 jul iş yapar).
 • Ağır ve yorucu emekle yapılan, çetin, müşkül, efor.
 • Zulüm, gadr, haksızlık, zor, çevir, eziyet, sitem.
 • Cidal, şiddet.

Gül bahçesi
 • Gül yetiştirilen veya güllerle süslü bahçe.

Güldeste
 • Seçki.
 • Gül demeti.

Güleç
 • Her zaman gülümseyen, mütebessim.
 • Sevimli, güler yüzlü, çok gülen (kimse).

Gülecen
 • Sevimli ve cana yakın tavırları olan (kimse).

Gülendam
 • Gül boylu, ince uzun, güzel endamlı.

Güler yüzlü
 • Yakınlık gösteren, içten davranan.
 • Yakınlık gösterilerek, içten davranılarak.

Gülgûn
 • Gül renkli, pembe.

Gülistan
 • Gül bahçesi.
 • Huzurlu, rahat ve zenginlik dolu yer.

Gülperi
 • Gül ve peri gibi güzel olan.

Gülşen
 • Gül bahçesi.

Gülümsemek
 • Tebessüm etmek.
 • Güler gibi olmak, hafifçe gülmek.

Gülümser
 • Hafifçe gülümseyen, sevimli, güler yüzlü.

Gün batımı
 • Güneşin ufukta kaybolması, gurup.

Günâşık
 • Ayçiçeği.

Günaydın
 • ‘İyi sabahlar’ anlamında sabahları söylenen bir selamlama sözü.
 • Yeni mi farkına vardın? anlamında bir söz.

Gündedün
 • Nostalji.

Günebakan
 • Ayçiçeği.

Güngörmüş
 • İyi yaşamış.
 • Birçok hayat deneyimi bulunan (kimse).
 • Mutlu, güzel hayat sürmüş.

Günlük güneşlik
 • Açık ve bol ışıklı, sıcak, yağışsız (yer veya hava).

Gür
 • Bol ve güçlü olarak çıkan veya fışkıran.
 • Bol, verimli, feyyaz.
 • Ormanlık, çalılık.
 • Kesilmiş ağacın sürgünü.

Gurbet
 • Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer, gurbetlik.
 • Gariplik, yabancılık, yuvasından, yurdundan veya kentinden uzakta olma durumu.
 • Yabancı.

Gurup
 • Güneşin batması, batış.
 • Ay, güneş, yıldız vb. gök cisimlerinin ufkun altına inmesi.
 • Çökmeye, yok olmaya yüz tutmak.
 • Genellikle gitar gövdelerinde kullanılan, dışa doğru siyah ve koyu kırmızı renkten içe doğru turuncu ve sarımtırağa dönen tipte bitiş.

Güven
 • Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat.
 • Yüreklilik, cesaret.
 • Hastanın, sorunlarının çözümünde sağaltımcıyle olumlu sonuçlara varabileceği konusundaki inancı.
 • Görgül, mantıksal ya da sayımsal işlemlere dayanarak bir gözlemsel bilgi ya da bulgunun öyle olduğu ya da öyle kalacağı duygusu.

Güvenilir
 • Güven duygusu veren, güvenilen, itimatlı.

Güvenli
 • Güven verici, emniyetli, emin.

Güvenmek
 • Güven duymak, güveni olmak, itimat etmek.
 • Bel bağlamak, itimat etmek.
 • Sevinmek.

Güz
 • Sonbahar.
 • Eylül, ekim ve kasım aylarını içine alan zaman aralığı (kuzey yarımküre için).
 • 22 Eylül ile 21 Aralık arasındaki mevsim.

Güzel
 • Göze ve kulağa hoş gelen, hayranlık uyandıran, çirkin karşıtı.
 • İyi, hoş.
 • Beklenene uygun düşen ve başarı düşüncesi uyandıran.
 • Soyluluk ve ahlaki üstünlük düşüncesi uyandıran.
 • Görgü kurallarına uygun olan.
 • Sakin, hoş (hava).
 • Okşayıcı, aldatıcı, kandırıcı.
 • Pek iyi, doğru.
 • Güzel kız veya kadın.
 • Güzellik kraliçesi.
 • Hoşa giden, beğenilen, iyi, doğru bir biçimde.
 • Adamakıllı, şiddetli:
 • (Sözcüğün somut anlamı: Görmeyle ilgili, göze hoş görünen). Estetiğin temel kavramı; değer yargılarının ana kavramlarından biri. Güzel, genellikle uyumlu birlik olarak kabul edilir. Platon'dan beri güzel üzerine çeşitli öğretiler geliştirilmiştir.
 • İnsanın estetik duygusunu heyecana getiren hâl.
 • Biçimindeki uyum ve ölçülerindeki dengeyle hayranlık duygusu uyandıran ve hoşa giden (yazı, şiir, yapıt).

Güzellik
 • Estetik bir zevk, coşku, hoşlanma duygusu uyandıran nitelik, hüsün.
 • Okşayıcı söz veya davranış, iyilik, yumuşaklık.
 • Ahlak ve fikrî nitelikleriyle hayranlık uyandıran şey.
 • Güzel olan bir kimsenin niteliği.
 • Görme ve işitme duyuları aracılığıyla, hoşumuza giden ve bizde hayranlık duygusu uyandıran biçim ve ölçülerin oluşturduğu uyumlu bütün.

Güzide
 • Seçkin, seçilmiş, seçme.
 • Aydın, okumuş, seçkin (kimse).
 • Beğenilmiş.