04 Nis

Güzel Kelimeler Sözlüğü

Güzel Kelimeler Sözlüğü’nde güzel kelimeler aranır, güzel kelimeler bulunur. Örnek: Şu kelimeleri aradığınızda, bakın neler çıkıyor? Can, Saygı, Sevgi, Kültür, Ahlak, Çocuk, Anlayış, İnsan, Hak, Hatır, Bahçe, Dost, Güzel, Eğitim, Doğru veya aklınıza ne düşerse…

All | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z
There are 31 names in this directory beginning with the letter F.
Fabl
 • Kahramanları çoklukla hayvanlardan seçilen, sonunda ders verme amacı güden, genellikle manzum hikâye, öykünce.

Fakih
 • Anlayışlı, zeki kimse.
 • Fıkıh bilgini.

Fakr
 • Yoksulluk, fukaralık.

Fâni
 • Ölümlü, gelip geçici, kalımsız.

Fâni dünya
 • Ölümlü, kalımsız dünya.

Farklılık
 • Farklı olma durumu, ayrımlılık, başkalık.
 • Doğal, toplumsal ve bilince dayanan her olay ve olguyu bütün ötekilerden ayıran özellik.

Fayda
 • Yarar.
 • Çare.

Faydalı
 • Yararlı

Fazilet
 • Erdem.
 • İnsan yaradılışındaki bütün iyi huylar, erdem.

Fâzıl
 • Faziletli, erdemli (kimse).

Fedakâr
 • Özverili.
 • Kendini, kendi çıkarlarını feda etmekten çekinmeyen.

Fedakârlık
 • Özveri.

Fehmetmek
 • Anlamak, kavramak.

Felah
 • Kurtuluş, selamet, onma.

Fer
 • Parlaklık, aydınlık.
 • Canlılık.
 • Güç, kuvvet.

Feragat
 • Hakkından kendi isteğiyle vazgeçme.
 • El çekme.

Ferah
 • Kalp, gönül, iç vb.nin sıkıntısız, tasasız olma durumu.
 • Bol, geniş.
 • Gönül açıklığı, sevinç, sevinme.
 • Açık, aydınlık.

Ferahnüma
 • Klasik Türk müziğinde bir makam.
 • Sevinç gösteren, sevinçli.

Feraset
 • Anlayış, seziş, sezgi.
 • Zekâ.

Ferasetli
 • Anlayışlı.

Feryat
 • Haykırış, çığlık.

Fevkalâde
 • Alışılmış olandan ayrı, olağanüstü, beklenmedik, görülmedik, işitilmedik.
 • Aşırı, çok fazla.
 • Aşırı bir biçimde.
 • Çok iyi, çok üstün, çok güzel anlamlarında beğeni ifade eden bir söz.

Feyiz
 • Verimlilik, gürlük, ongunluk, bereket.
 • Artma, çoğalma.
 • İlerleme, kültürel gelişme, olgunluk.
 • Bolluk, bereket.
 • Manevi haz, mutluluk, iç huzuru.
 • Suyun taşıp akması.
 • Bilim, bilgi.

Feyzalmak
 • Etkilenmek, olgunlaşmak, ders almak.

Fidan
 • Yeni yetişen ağaç veya ağaççık.
 • Başka bir yere dikilmek için bulunduğu yerden çıkarılan taze ağaç, dikme.
 • İnce uzun, narin, zarif.

Figan
 • Bağırarak ağlama, inleme.
 • Istırap ile bağırma, feryat.

Fikir
 • Düşünce.
 • Anlayış.
 • Akıl, zihin, us.

Fikir özgürlüğü
 • Düşünce özgürlüğü.
 • Düşünme ve düşüncelerini ifade etme özgürlüğü.

Filiz
 • Tohumdan veya tomurcuktan çıkan körpe ve küçük dal, sürgün, eşkin (II), cımbar, çıvgın, şıvgın.
 • Ocaktan çıkarılan işlenmemiş, başka maddelerle karışık hâlde bulunan, ham maden birleşiği.
 • Yeryüzü maddeleri ile birlikte karışım halinde bulunan, içinde faydalı maddeler ihtiva eden doğal mineral madde, cevher.
 • Bitkilerin yapraklı sürgün ve diğer uzantılar gibi olgunlaşmamış toprak üstü kısımları.
 • İnce uzun, zayıf, narin (kimse).

Filizlenmek
 • Bitki filiz vermek.
 • Gelişmeye, büyümeye başlamak.

Fırsat eşitliği
 • Sunulan olanaklardan herkesin ayrım yapılmaksızın eşit biçimde yararlanması.
 • Bir ülkedeki eğitim, iş gibi her türlü olanaktan her bireyin eşit yararlanma hakkına sahip olması.