04 Nis

Güzel Kelimeler Sözlüğü

Güzel Kelimeler Sözlüğü’nde güzel kelimeler aranır, güzel kelimeler bulunur. Örnek: Şu kelimeleri aradığınızda, bakın neler çıkıyor? Can, Saygı, Sevgi, Kültür, Ahlak, Çocuk, Anlayış, İnsan, Hak, Hatır, Bahçe, Dost, Güzel, Eğitim, Doğru veya aklınıza ne düşerse…

All | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z
There are 33 names in this directory beginning with the letter C.
Can
 • İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağlayan ve ölümle vücuttan ayrılan madde dışı varlık.
 • Yaşama, hayat.
 • Güç, dirilik.
 • Kişi, birey.
 • İnsanın kendi varlığı, özü.
 • Gönül.
 • Bektaşilik ve Mevlevilikte tarikat kardeşi.
 • Çok içten, sevimli, sevilen, şirin.
 • Ruh.
 • Güç, dirilik.
 • Sevimli, sevgili.
 • Muhip, tarikat âşığı.

Can dostu
 • Pek içten dost, can arkadaşı, candaş.

Can sohbeti
 • İçtenlikle konuşan çok yakın dostlar bir arada söyleşip dertleşme.

Can suyu
 • Yeni dikilen fide veya fidanlara verilen az miktardaki ilk su.

Can yoldaşı
 • Yalnızlıktan kurtulmak için birlikte yaşanılan kimse.

Cana yakın
 • Sevimli.

Canan
 • Gönülden sevilen, gönül verilmiş olan kadın, sevgili.
 • Âşık olunan.
 • Tasavvufta Tanrı. Yunus ver canını Hak yoluna / Can vermeyince canan bulunmaz? -Yunus Emre.

Canı pek
 • Acıya, sıkıntıya karşı dayanıklı (kimse).

Canıyürekten
 • Canıgönülden.

Cansiparane
 • Canını verircesine, özveriyle.

Cefakâr
 • Eziyet eden.
 • Eziyet çeken, cefakeş.

Ceht
 • Çaba, çabalama.

Celal
 • Büyüklük, ululuk.
 • Öfke, kızgınlık.

Celil
 • Çok büyük, ulu.
 • Allah’ın adlarından.

Cemal
 • Yüz güzelliği, güzellik.
 • Güzel yüz.

Cemil
 • Güzel (erkek). // Cemile: Güzel (kadın)
 • Allah’ın sıfatlarından biri.
 • Tüm güzellikleri kendisinde toplayan (Allah).

Cemre
 • Şubat ayında birer hafta aralıklarla önce havada, sonra suda ve en son toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi.

Cenap
 • Saygı, onur ve büyüklük anlamıyla kullanılan bir söz.
 • Şeref, onur ve büyüklük.

Cennet
 • Dinî inanışlara göre dünyada iyilik yapanların, günahsızların, öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yer, uçmak, behişt.
 • Herhangi bir şeyden fazlasıyla bulunan yer.
 • Herhangi bir şeyin kolayca yapıldığı yer.
 • Çok güzel, huzur veren, ferah yer, bahçe.

Cesaret
 • Güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven.
 • Yüreklilik, yiğitlik, yürek ve göz pekliği.
 • Cüret.
 • Çekinmezlik, atılganlık.

Cesur
 • Yürekli, korkusuz, yiğit.

Cevher
 • Bir şeyin özü, esas, maya, gevher.
 • Değerli süs taşı, mücevher.
 • İyi yetenek.
 • İçindeki metal ya da yarımetallerin çeşitli yöntemlerle ayrılabileceği doğal bileşikler ve mineraller.

Cevval
 • Davranışları çabuk ve kesin olan.
 • Koşan, dolaşan, hareket eden, hareketli.

Ciğerpare
 • Çok sevilen kimse.

Cihan
 • Evren, âlem. Yunus gibi yüzü kara, cihana gelmiş var mıdır? -Yunus Emre.
 • Dünya.

Cihannüma
 • Her yanı görmeye elverişli, camlı çatı katı veya taraça, kule.
 • Dünya haritası.

Cihanşümul
 • Evrensel.

Civan
 • Yakışıklı genç erkek veya güzel genç kadın.
 • Genç ve yakışıklı.

Civanmert
 • Mert yaradılışlı, yüce gönüllü, yiğit.
 • Cömert, eli açık kimse.

Cömert
 • Para ve malını esirgemeden veren, eli açık, selek, semih, ahi, bonkör.
 • Verimli.

Cüda
 • Yurt, baba ocağı gibi çok sevilen şeylerden ayrılmış olan, uzak kalmış olan.

Cumhur
 • Halk.
 • Topluluk.

Cumhuriyet
 • Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu yönetim biçimi.
 • Halkın yararını gözeten, hukuka bağlı, keyfi olmayan yönetim.
 • Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin birbirinden ayrıştığı, yürütmenin denetlendiği ve dengelendiği yönetim biçim.