“Esmayıhüsna”

bedir
darülfünun
kifayet
bilinç
doğru yol
yetkin
celal
uluhiyet
irade
hidayet
hakim

 

Bir şey size karmaşık göründüğünde, onu olabildiğince sadeleştirin. Çünkü gerçek berrak ve yalındır; vicdan gibi, ruh gibi, akıl gibi, su gibi.

e.b.
 

« Dostluk

Müsamaha »