“Eli açık”

vazıh
infak
cömert
samimi
iç dünya
kerim
mazbut
cenap

 

Büyük düşünürlerin vurguladığı bir husustur: Savurganlık ve cimrilik birbirinin zıttı değildir. İkisi de aynı ölçüde yanlıştır. Doğru olan cömertliktir.

e.b.
 

« Aklıselim

Oy birliği »