“El emeği”

çalışkan
kavrayış
sağ selamet
kamu
mutmain
gönlü bol
tezhip
onur
azim
göz nuru

 

“Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz.
Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.”

Ziya Paşa
 

« Okuma saati

Abıhayat »