“Dostluk”

kutlu
Zülfikâr
fâzıl
dinlemek
tek vücut
haysiyetli
meserret
yâr
akran
uzun ömürlü

 

Hakikati unutmuş ve hiç hatırlamayacak gibi davranıyor olsa da, değerli bir varlık olduğunu insana hatırlatmalı, sözle, tavırla, davranışla.

e.b.
 

« Ümit

Esmayıhüsna »