“Dergâh”

yüce gönüllü
tertipli
teveccüh
nezâket
sebatkâr
dervişane
geniş görüşlü
talebe
had

 

“Sormaz ki bilsin, sorsa bilirdi,
Bilmez ki sorsun, bilse sorardı.”

Sadi-i Şirazi
 

« Dilenci vapuru

Öğüt »