“Can yoldaşı”

sırdaş
kibar
tedbir
emanet
mürşit
omuzlamak
sevecen
bengi
mutedil
refakat

 

“Ey büyük yıldız! Aydınlatmak için üzerine doğdukların olmasaydı, nice olurdu mutluluğun.”

Friedrich Nietzsche
 

« Abıhayat

Kukla tiyatrosu »