“Başucu kitabı”

berceste
istiklâl
feraset
görgülü
uyarmak
kütüphane
yegâne
ilham
zekâ
bedii

 

“Kitapseverler, kitaplarını sandıklarında saklı tutup hiçbir zaman elini sürmeyenler değil, kitaplarını gece gündüz karıştıranlar, sayfalarını hırpalayıp eskitenler, çeşit çeşit alıntılarla, şerhlerle derkenar edenler ve yaptıkları düzeltme işaretlerini hatalarla dolu temiz bir nüshaya tercih edenlerdir.”

Erasmus
 

« Üç nokta

Müjde »