“Armoni”

maharet
lütufkâr
danişment
razı
minnettar
ölçülü
beste
isabetli
öneri
denge

 

Dengeli ve ölçülü olmak hayatın temelidir; kişi böylece öz-saygı ve öz-güven kazanır, hem kendisiyle hem de çevresiyle barışık olur.

e.b.
 

« Kafdağı

Şehir »