“Aklıselim”

tatlı söz
mualla
yeterli
gök kubbe
rikkat
şaheser
temel haklar
yararlı
usturup
agâh

 

“Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.”

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Madde: 1
 

« Şafak

Eli açık »