30 Mar

Fabl

Fabl: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Kahramanları çoklukla hayvanlardan seçilen, sonunda ders verme amacı güden, genellikle manzum hikâye, öykünce.

 

« Back to Glossary Index